A16 Rotterdam

Home > In de Gemeente > A16 Rotterdam

A16 Rotterdam

Rijkswaterstaat legt de laatste hand aan het Tracébesluit A16 Rotterdam. In aanloop naar de publicatie daarvan hebben in mei 7 themabijeenkomsten plaatsgevonden. Naast omwonenden waren ook vertegenwoordigers van bewoners en andere organisaties uitgenodigd. Tijdens deze themabijeenkomsten werden genodigden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen rondom de A16 Rotterdam en omliggende gebieden. Zaken rond de inpassing van de nieuwe snelweg werden toegelicht. Hoe komen de tunnelmonden eruit te zien? En hoe loopt de kruising van de A16 Rotterdam met RandstadRail en de HSL in Lansingerland?

Inpassingsovereenkomst

Op 30 oktober 2015 sloot de minister van Infrastructuur en Milieu met de regio de Inpassingsovereenkomst. De afspraken uit de Inpassingsovereenkomst zijn verwerkt in het ontwerp van de nieuwe, 11 km lange rijksweg.

Op weg naar de aanleg

Met de direct omwonenden is ook over de aanleg van de A16 Rotterdam gepraat. Het gaat dan om onderwerpen zoals bouwhinder, risico's op bouwschade, veiligheid en de bereikbaarheid van de eigen woning, buurt of bedrijfsgebouwen.

Directe omgeving

De A16 Rotterdam staat niet op zichzelf. Bij de ontwikkeling gaat veel aandacht uit naar de omliggende gebieden die buiten de officiële grenzen van het tracébesluit vallen, bijvoorbeeld de herinrichting van het Lage Bergse Bos en natuur- en recreatiegebied de Vlinderstrik in Lansingerland.

Tracébesluit A16 Rotterdam ter inzage

Minister Schulz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft in augustus het Tracébesluit A16 ondertekend. Het Tracébesluit ligt nu ter inzage van donderdag 25 augustus 2016 tot en met donderdag 6 oktober 2016. Binnen die termijn kan beroep worden aangetekend. Op www.platformparticipatie.nl kunt u alle documenten inzien en staat informatie hoe u beroep kunt aantekenen. Het Tracébesluit ligt ook tijdens openingsuren ter inzage in het gemeentehuis van Lansingerland.

In verband met deze terinzagelegging heeft Rijkswaterstaat begin september met de gemeenten Rotterdam en Lansingerland drie breed opgezette informatiebijeenkomsten georganiseerd voor alle belanghebbenden en belangstellenden uit het gebied waar de A16 Rotterdam komt te liggen. Zie ook: Inloopbijeenkomsten Tracébesluit A16 Rotterdam druk bezocht.

Planschade/nadeelcompensatie

Bent u van mening dat u nadeel of schade ondervindt van de aanleg van de aansluiting A16 Rotterdam, dan kunt u na vaststelling van het Tracébesluit een verzoek om nadeelcompensatie of planschade indienen. Dit kan op basis van de regeling: ‘Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014’. Voor het verzoek om schadevergoeding vult u het aanvraagformulier nadeelcompensatie van het ministerie van Rijkswaterstaat in.

Meer informatie

Verslagen van de themabijeenkomsten, visuals (impressies) van de deelgebieden en meer documenten vindt u op www.a16rotterdam.nl onder het kopje documenten.

Nieuwsbrief

Via de website van Rijkswaterstaat kunt u zich opgeven voor de digitale nieuwsbrief A16 Rotterdam. Deze nieuwsbrief verschijnt vier tot acht keer per jaar en is naast de website een belangrijke bron van actuele informatie.

Vragen

Hebt u vragen, dan kunt u gratis bellen met Rijkswaterstaat: 0800-8002. Een mail sturen kan ook: rijksweg13-16rotterdam@rws.nl

Deel deze pagina

Bezoekadressen

Gemeente Lansingerland
Tobias Asserlaan 1
2662 SB  Bergschenhoek

Servicepunt Bleiswijk
Dorpsstraat 7
2665 BG  Bleiswijk

Openingstijden

beoordeel deze pagina