Emigratie

Emigratie

 • Samenvatting

  Gaat u voor langere tijd in het buitenland wonen, dan emigreert u. U meldt dit binnen 5 dagen vóór uw vertrek aan de gemeente waar u woont. We spreken van emigratie als u verwacht minimaal 8 maanden binnen 1 jaar in het buitenland te verblijven (dit hoeft niet aaneengesloten te zijn).

 • Informatie

  Er zijn twee mogelijkheden:

  • u vertrekt met alle personen die op uw adres in Lansingerland ingeschreven zijn naar het buitenland. U vult hiervoor het aanvraagformulier verhuizing of emigratie in.
  • op het adres in Lansingerland blijft 1 of meerdere personen achter. Alle personen die naar het buitenland vertrekken moeten persoonlijk op het gemeentehuis aangifte doen (ook minderjarige kinderen moeten bij de aangifte aanwezig zijn). U belt hiervoor met telefoonnummer 14 010 voor een afspraak.

  Als alle personen die op uw adres in Lansingerland ingeschreven zijn naar het buitenland vertrekken dan zijn de volgende personen verplicht aangifte te doen:

  • iedereen van 18 jaar of ouder.
  • de ouders, voogd of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar.
  • de ouders, voogd of verzorgers voor inwonende kinderen van 16 en 17 jaar. Minderjarigen van 16 en 17 jaar mogen ook zelf aangifte doen.
  • de curator van de persoon die onder curatele staat.

  Heeft u vragen over wat u allemaal moet regelen? Kijk voor meer op www.rijksoverheid.nl

  Verstrekken van een bewijs van uitschrijving,verklaring van voorgenomen vertrek, uittreksel/afschrift of VOG

  Als u emigreert en u zich bij de gemeente uitschrijft dan kan de gemeente u een bewijs van uitschrijving verstrekken. U betaalt hiervoor €15,00. Bent u uitgeschreven dan worden uw gegevens (persoonslijst) doorgezonden naar het Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten. Heeft u hierna een (internationaal) uittreksel nodig dan kunt u niet terecht bij uw laatste woongemeente maar vraagt u dit aan bij een van de 18 Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) loketten. Voor informatie verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid. Een Verklaring omtrent het gedrag vraagt u aan via de website van Justis.

  U bent zelf verantwoordelijk om aan de ziektekostenverzekering, studiefinanciering, bank, enz. door te geven waar u gaat wonen in het buitenland. Bij sommige instanties is het mogelijk om een postadres (in Nederland) op te geven.

 • Aanvragen

  Eén of meer personen blijven achter op adres

  Als op uw adres in Lansingerland 1 of meerdere personen achterblijven, moeten alle personen die naar het buitenland vertrekken persoonlijk op het gemeentehuis aangifte doen (ook minderjarige kinderen moeten bij de aangifte aanwezig zijn). U maakt hiervoor online een afspraak. Bij de afspraak neemt u het aanvraagformulier emigratie mee. U doet dit op de volgende manier:

  Maak uw afspraak

  Vertrekken alle personen van hetzelfde adres

  Vertrekken alle personen van hetzelfde adres in Lansingerland en blijft er dus niemand achter, dan kunt u Uw verhuizing naar het buitenland op de volgende manier doorgeven. U heeft hiervoor een DigiD-inlogcode nodig.

  Aanvraagformulier verhuizing of emigratie

 • Zie ook

Bezoekadressen

Gemeente Lansingerland
Tobias Asserlaan 1
2662 SB  Bergschenhoek

Servicepunt Bleiswijk
Dorpsstraat 7
2665 BG  Bleiswijk

Openingstijden

beoordeel deze pagina